Όροι χρήσης

Οι χρήστες / επισκέπτες του ιστοτόπου δηλώνουν ρητά ότι αποδέχονται τους παρακάτω όρους:

  1. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικους/-ες σύμφωνα με το Δίκαιο της κατοικίας του/της κάθε χρήστη/-τριας (στην Ελλάδα ενήλικος/-η θεωρείται όποιος/-α έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του/της).