Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6979183251 για να κλείσετε κάποιο ραντεβού.

Για να απολαύσετε πλήρως μια συνάντηση, θα πρέπει να έχετε κάνει ντους πριν, να είστε κομψός, να μυρίζετε ωραία, και να έχετε φρέσκια αναπνοή. Παρακαλούμε να σέβεστε και να είστε πάντα ένας κύριος. Η καλοσύνη σας, η γενναιοδωρία σας και ο ιπποτισμός θα εκτιμηθούν και να ανταμείφθούν.


To arrange an appointment, please contact us at 6979183251.

To fully enjoy a meeting, you must have a shower before , be groomed , smell nice, and have fresh breath . Please be respectful and be always a gentleman. Your kindness , your generosity and chivalry will be evaluated and rewarded .